Merke- og planleggingsdager

Planleggingsdager høsten 2017 er 28 og 29. september og 10. november