Merke- og planleggingsdager

Planleggingsdager høsten 2017 er 28 og 29. september og 10. november

September 2018

10.

Planleggingsdag

Oktober 2018

18.

Planleggingsdag

19.

Planleggingsdag

24.

FN dagen

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

Mai 2019

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

13.

Sommerfest