lek 4

Lek-og læringsmiljø i Kladden Kanvas-barnehage

Lek er barnas viktigste aktivitet og et mål i seg selv. I lek danner barn vennskap, felleskap og positive følelser. I leken søkes spenning og utfordringer, noe som også videre bidrar til mestrings- og ferdighetsfølelse. Forskning viser at lek har betydning for barns språk og abstrakte tenkning. Barnets emosjonelle utvikling fremmes i lek da følelser og opplevelser bearbeides og utforskes.

I Kladden skal barna oppleve et leke- og læringsmiljø som fremmer utvikling, helse og trivsel. Å være en del av et fellesskap er viktig for alle barn og vi legger til rette for et inkluderende lekemiljø ved å ta utgangspunkt i barnas behov, alder og modenhet. Vi ivaretar barnas behov for lek gjennom å organisere rom, tid og lekemateriale som inspirere til ulike typer lek. Vi har for tiden et spesielt fokus på det fysiske miljøet inne der vi skaper, utvikler og vedlikeholder et lekemiljø som inspirerer til lek og aktivitet for barn. Barnehagens rom er delt inn i ulike lekesoner, men vi har en bevegelig praksis og de endres ved behov. Dette med utgangspunkt i observasjoner eller ved at barna har medvirket med sine innspill, tanker og ideer. I dette viktige arbeidet inngår vi også i et samarbeide med Høgskolen på Vestlandet. Intensjonen er at vi som likeverdige partnere sammen skal tilføre hverandre kompetanse og utvikle vår videre kunnskap om barns lek både praktisk og teoretisk.