alvoskogen

Med skogen som lekeplass

I Kladden ønsker vi at barna skal bli kjent med naturens liv og dens mangfoldighet og vi er opptatt av nærmiljøets dyreliv, vekster og årstider.

Vi har vært miljøsertifisert siden 2010 og gjennom vår tilnærming til barna ønsker vi å bidra til en bærekraftig utvikling. Foruten at barna kildesorterer, har vi vår egen kjøkkenhage og et veksthus. Vi ønsker i vårt miljøarbeid lokalt i Kladden å bidra i en global sammenheng. Vi ønsker i vårt pedagogiske arbeid å gi barna opplevelser og mestring i naturen og i dette arbeidet tar vi utgangspunkt barnets modenhet, utvikling og interesser. Forskning viser det å være ute i skog og mark er positivt for barna. Det å være ute gir barna større kreativitet, bedre motorikk og sosiale fordeler. Når vi voksne selv tenker tilbake på egne barndomsminner tenker vi også ofte på våre opplevelser i uterommet.

De minste barna i Kladden utforsker de helt nære ting, og opplever spenning og utfordringer med det å bli kjent med vårt eget nære uteområdet. Tur bak huset og inn i Kladdens egen skog byr på utfordringer for de minste. Noen ganger er det også kjekt å gå til naturlekeplassen på andre siden av veien. For de minste barna handler turen om å utforske innenfor rammer der de er trygge i sin tilknytning til både barnehagens bygg, uteplass og de voksne. Etter en liten tur i ulendt terreng er det godt å vende tilbake til en voksen for å lade litt på et fang, for deretter å vandre videre til nye elementer.

Førskolebarna i Kladden har behov for større utfordringer. De har vandret over byens vakre fjell og dypt inn i nærmiljøets skoger. De har disset på slengdissen vi har med på tur og spist en våt skive i regnet- de er erfarne i det å være ute. De har skikket under mose og sett på røttene til trær som har veltet. Dette gjør de fortsatt finner glede ved det å være ute i skog og mark. Vi har likevel denne høsten hatt et prosjekt med å bygge Kladdens egen gapahuk i Alvøskogen sammen med førskolebarna.

Rammeplan for barnehager vektlegger at barna skal få bidra i egen hverdag, og vi i Kladden tenker at dette er med å bygge barnas identitet i felleskap. Det har vært en spennende periode og foreldrene har fått fulgt med gjennom personalets og barnas fortellinger, samt bildedokumentasjon som viser barnas glede, mestring, pågangsmot og iver i prosessen. Det er herlig å se førskolebarn komme inn porten med stolthet over å fortelle hvor langt de har kommet og hva de har bidratt med.

Gapahuken førskolebarna bygger for oss sammen med kompetente voksne vil sette spor og skape minner langt utover deres barnehagetid. Ved å ha dette faste leirstedet vårt i skogen får vi mulighet til å spise skiven vår i ly for regnet, finne varmen på kalde vinterdager og samles rundt suppen for å dele tanker om det som opptar barna her og nå. Vi håper at dette igjen skaper gode minner barna kan tenke tilbake til når de blir større, samt gode holdninger om å ivareta miljøet.